close
Ekonomi

SHKUP: GRANTE PËR NDËRMARRJET E VOGLA E TË MESME

Screenshot_6

Thirrje kompanive që të paraqesin aplikime


Thirrja e parë për kofinancim të granteve për ndërmarrje të vogla dhe të mesme sot është publikuar në ueb-faqen e Qeverisë dhe të Fondit për Inovacione dhe Zhvillim Teknologjik. Me të parashihet deri në fundn të vitit, tu ndahen 10.5 milionë euro ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme nga shtylla e tretë e planit për rritje ekonomike. Me këtë thirrje, që do të jetë i hapur deri më 11 Korrik, ftohen kompanitë që ta shfrytëzojnë mundësinë për kofinancim nga ana e qeverisë për njërën nga katër masat.

“Flasim për përkrahje financiare të projeketeve që nënkuptojnë furnizim me pajisje të reja, financime në zhvillimin e teknologjive të reja dhe një sërë punësh tjera që presim që tu ndihmojnë kompanive për të rritur konkurentshmërinë e tyre. Masa e parë është dedikuar për ndërmarrje të vogla dhe të mesme me të ardhura minimale vjetore prej 3 milionë denarë me numër të të punësuarve deri në 250. Masa e dytë është e dedikuar për kompanitë që kanë deri në 5 të punësuar dhe të ardhura vjetore deri në 3 milionë denarë. Masa e parë dhe e dytë në thelb janë të njëjtë sipas përmbajtjes, por qëllimi ynë ishte të krijojmë një mekanizëm të posaçëm financiar që do të nxisim zhvillimin e mikro kompanive. /Art Channel/

 

Klan Macedonia

The author Klan Macedonia